top of page

Vertrouwelijkheid en privacy

Dit is de privacyverklaring van “Bij Simoon Kindergeluksstudio”.  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens.

Bij Simoon Kindergeluksstudio draagt zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens, naar de richtlijn van de AVG.

*  Persoonsgegevens als adres- en emailgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van post, facturen en                                          bevestigingen mbt de lessen en om  u op de hoogte te houden van nieuws mbt Bij Simoon Kindergeluksstudio

* Gegevens die voortkomen uit gesprekken tijdens de lessen noteer ik ten behoeve van een goede voortgang van de lessen.                                  Deze worden door Bij Simoon Kindergeluksstudio dan ook alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt.

    Verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en worden op uw verzoek verwijderd uit mijn bestand.

Ik doe mijn best om uw privacy en dat van uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat: 

alles wat ik bespreek tijdens de trainingen met uw kind vertrouwelijk blijft. Waarbij ik me wel altijd bewust blijf of de veiligheid van uw kind of een ander niet in het geding is door de informatie die hij/zij met mij deelt. Als mijns inziens bepaalde informatie bezwarend is voor het kind of voor een ander dan zal ik dit opnemen met u als ouder/verzorger of overleggen met de school (als opdrachtgever).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens of beeldmateriaal dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

bottom of page