top of page

Klaar voor de brugklas!

Er zijn veel kinderen die de overstap naar de brugklas met succes maken. Er zijn echter ook kinderen, die opzien tegen deze overstap.

Ze zijn bijvoorbeeld:

- onzeker en zien op tegen het beginnen in de brugklas
- weten van zichzelf dat zij vaak moeite hebben met nieuwe en onbekende situaties
- weten nog niet goed wat er allemaal gaat veranderen en maken zich daar druk om
- zijn op de basisschool gepest en bang dat dat straks ook weer zal gebeuren
- weten niet of zij zich thuis gaan voelen in een groot schoolgebouw met veel nieuwe leraren
- twijfelen of ze wel nieuwe vrienden zullen maken 
- zien op tegen al het huiswerk 

Mijn doel van de training is om kinderen in de overgangsperiode van groep 8 naar de middelbare school succesvol op weg te helpen. En om ze nog een steun in de rug te geven tijdens de eerste periode van de brugklas. Sommige kinderen zijn extra gespannen bij het vooruitzicht om hun vertrouwde klas, docent en vrienden en vriendinnen achter te laten. Met deze training wil ik ze helpen om die spanning te verminderen en er ook met plezier naar uit te kunnen kijken. 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

- zelfvertrouwen

- talenten

- bespreekbaar maken van gevoelens

- positief denken

- ik denk me sterk methode

- plannen van huiswerk

- kennismakingsdag

- nieuw schoolgebouw

 

 

 

 

 

In de training werk ik o.a. met coachkaarten, ik Denk Me Sterk-gedachtekracht kaarten en het Brugklasspel. 

De coachkaarten en de ik Denk Me Sterk kaarten helpen de kinderen te verwoorden wie ze zijn, wat hen bijzonder maakt en wat ze nodig hebben om zichzelf te blijven. Zo worden ze zich bewust van wat ze belangrijk vinden, waar ze goed in zijn,  wat ze moeilijk vinden en wat ze willen bereiken. 

Na deze lessen hoop ik dat de kinderen met plezier en vol vertrouwen naar school gaan.  Maar ieder kind is anders en de een heeft wat meer tijd nodig om vertrouwen te krijgen dan de ander. Als ouders of kinderen aangeven wat extra hulp fijn te vinden is dat mogelijk: bijvoorbeeld met begeleiding van het plannen van het huiswerk of voor nog een steuntje in de rug.

 

 In het voorjaar zal er een kennnismakingsdag zijn voor de training Klaar voor de Brugklas!

Indien je op de hoogte gehouden wilt worden van de kennismakingsles of de start van de training kan dat via het contactformulier.  Ik zal dan  tijdig berichten wanneer er weer een nieuwe training start. 

kaart-van-ik-denk-me-sterk1.jpg
foto klaar voor de brugklas.png

 

Ik denk dat als ik de brugklas in twee woorden zou moeten omschrijven dat dan spannend en nieuw zouden zijn. Zoveel dingen veranderen en je komt allemaal nieuwe dingen tegen. Het is echt een nieuwe tijd in je leven. Je gaat dingen anders bekijken.

Spannend en leuk!

Volwassen voelen en vrienden voor het leven maken!

Gezelligheid en zoveel lachen met leerlingen en met sommige docenten.

Jezelf ontwikkelen in het plannen. Ook best zwaar met alles wat over je heen komt. 

Kinderen over de Brugklas: 

bottom of page